Đăng ký trực tuyến

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Liên kết website

Đối tác

Thống kê

Hoạt động trung tâm

Hoạt động đánh giá chứng nhận

ngày 22/08/2014, tại thành phố Đà Nẵng
theo Quyết định số 110/QĐ-TTCL2 ngày 14/03/2014 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Hoạt động kiểm nghiệm

theo Quyết định số 11/QĐ-QLCL ngày 09/01/2014 của Cục QLCL NLS&TS
theo Quyết định số 372.2013/QĐ-VPCNCL ngày 11/12/2013 của Văn phòng Công nhận Chất lượng

Hoạt động chất lượng, ATTP NLTS

theo công văn số 1595/QLCL-CL1 ngày 27/08/2014 của Cục QLCL NLS&TS
theo công văn số 1303/QLCL-CL1 ngày 21/07/2014 của Cục QLCL NLS&TS

Tìm kiếm

Video quảng cáo