Đăng ký trực tuyến

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Liên kết website

Đối tác

Thống kê

Hoạt động trung tâm

Hoạt động đánh giá chứng nhận

theo các Quyết định số 545/QĐ-TTCL2 và 546/QĐ-TTCL2 ngày 29/10/2014 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
theo các Quyết định số 533/QĐ-TTCL2; 534/QĐ-TTCL2; 535/QĐ-TTCL2; 536/QĐ-TTCL2 và 537/QĐ-TTCL2 ngày 22/10/2014 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Hoạt động kiểm nghiệm

Hoạt động chất lượng, ATTP NLTS

theo công văn số 2440/QLCL-CL1 ngày 18/11/2014 của Cục QLCL NLS&TS
theo Quyết định số 543/2014/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/03/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tìm kiếm

Video quảng cáo